>>>>>>> BOKA HÄR <<<<<<<   

Mellan 2013 - 2016 samtalade Christofer Bocker en timma vardera med hundra anonyma personer, i lanterninen, i Slottet, i Sunne.

Första och andra väven har presenterats av fyra skådespelare i divanen på Slottet under 2021 och 2022.

Nu möts de fyra skådespelarna i Sjösala för att utforska den tredje texten som skrivits utifrån de hundra samtalen.

Deras performativa möte med materialet skapar en berättarväv av mörkröda trådar in till Sunnes undermedvetna.

Väven pågår ungefär 75 minuter och följs av en kort paus, sedan sker ett panelsamtal med skådespelare och dramatiker under ungefär 30 minuter.

Vår tid tillsammans är tänkt att vara mellan 18:00-20:00. Pris 100 SEK.

Medverkande skådespelare: Hanna Kulle, Henrik Hellström, Jakob Tamm, Kristina Wejstål.

För mer information: info@slottet.me / 0703646828

Vi möts på Sjösala, Prästbol 101, 686 96 Sunne.

Dagen är en del av Kulturdag på Sjösala, läs mer här.

Utforskandet har möjliggjorts med stöd från: Region Värmland, Riksteatern Värmland, Sunne kommun, Sunneslottet, Gunnerudsgården, Konstnärsnämnden, Cblibs.