Christofer Bocker

Genomgående i min konstnärliga verksamhet är utforskandet av det främmande, den Andre, samt att undersöka i vilken mån vi förstår att det främmande i lika stor utsträckning finns inom oss själva.


Jag undersöker också vilka följder dessa begrepp och dess uttryck får i våra relationer, i makro och mikroperspektiv.


Kontakt >>